Home

Kulturbidrag corona

En miljard kronor till kultur och idrott till följd av

Publicerad 20 mars 2020. Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet. Medlen till kulturen, 500 miljoner. Beslut om krisstöd till kulturen. Kulturrådet har fördelat krisstödet för inkomstbortfall på grund av coronapandemin. Cirka 1 500 aktörer och arrangörer uppfyllde villkoren och får stöd, de flesta från musik- och scenkonstområdet. - På kort tid har vi fördelat många miljoner till ett hårt drabbat kulturliv, ett jätteviktigt.

Beslut om krisstöd till kulturen - kulturradet

Här finns samlad information som rör kulturnämndens stödgivning till kulturområdet kopplat till coronapandemin. Gäller kulturnämndens kulturstöd: Verksamhetsstöd 2021 ochProjektstöd 2020 samt 2021Projektstöd kultur och hälsa 2020 och 2021För Scenkonststödet 2020/2021 samt 2021/2022, se längre ner på denna sida. För övrig coronainformation, hänvisar vi till sidan om Stöd oc Kulturrådet har fördelat 1,4 miljarder kronor i krisstöd. Den här veckan har Kulturrådet fördelat cirka 1,4 miljarder kronor för särskilda behov i kulturlivet. Cirka 2 900 ansökningar för sammanlagt tre miljarder kronor hade kommit in. Drygt 1800 ansökningar beviljades stöd Här hittar du våra bidrag. Välj ett eller flera ämnesområden eller använd fritextfältet för att söka fram rätt bidrag. Välj sedan om du vill se de som är öppna för ansökan nu eller senare och hur du vill sortera resultatet. När du klickar på ett bidrag hittar du detaljerad information och ansökningsblankett Här hittar du information om våra drygt femtio bidrag och hur du gör för att söka dem. De flesta söker du via vår onlinetjänst men ett fåtal söks på Word-blankett. Du kan också läsa om hur det går till från att en ansökan skickas in till att pengarna betalas ut. Du hittar även tips på andra myndigheter och organisationer som ger stöd till professionell kulturverksamhet

Information och stöd med anledning av coronakrisen. Tillväxtverkets samlade information om insatser för att möta coronakrisen. För företag, stödmottagare, myndigheter, kommuner och regioner Omställningsstöd. Sidan blev senast uppdaterad: 2021-05-12. Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Här finns också information om du har fått stöd vid korttidsarbete från Tillväxtverket och ska söka.

Föreningsbidrag | Malå KommunSå ska föreningslivet i Luleå räddas | SVT Nyheter

Information om kulturnämndens kulturstöd med anledning av

Regionalt bidrag för företagsutveckling : kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Ansökan sker löpande. Läs mer om villkor och hur du söker här Stöd kan ges till verksamheter som i huvudsak är professionella, eller som bedöms ha ett särskilt kulturpolitiskt intresse. De som får verksamhetsstöd kan bara i undantagsfall få stöd ur kulturnämndens andra stödformer. Verksamhetsstödet ges vanligtvis ett år i taget och mottagaren ska redovisa det en gång per år Samlad information till företagare till följd av coronaviruset Sidan blev senast uppdaterad: 2021-05-31. Med anledning av coronaviruset har vi här samlat viktig information till dig som är företagare. Sidorna uppdateras löpande

Ledare

Kulturråde

 1. FAQ med anledning av corona. Många stödmottagare hör just nu av sig till kulturförvaltningen med frågor och vi har därför samlat information som kan vara till hjälp. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar med över 50 deltagare såsom teaterföreställningar.
 2. . Västra Götalandsregionen har fört intensiv dialog med myndigheter och politiker på nationell och lokal nivå samt med kulturlivets aktörer för att hela tiden ha en aktuell lägesbild och.
 3. Region Stockholm verkar för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i regionen. Region Stockholms kulturstöd finns till för att främja alla former av kultur och olika uttryck. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ha möjlighet att bidra till detta
 4. Kultur. Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i.
 5. Kulturstöd. Kommunen stödjer det ideella kulturarbetet i form av olika bidrag. Som kulturförening kan ni få ekonomiskt stöd till ert ideella arbete genom arrangemangsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. Här följer en sammanfattning av de olika stöden. Mer information finns i broschyren Bidragsregler

Kulturens delar av budgeten. Publicerad 09 september 2020. Regeringen föreslår följande satsningar för kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna Hem » Coronaviruset, covid-19. Coronaviruset, covid-19. Åland är i utgångsnivån Uppdaterat 7.6.2021. Genom en tillfällig ändring i lagen om smittsamma sjukdomar ska de flesta verksamhetsutövare på Åland följa vissa hygienrutiner under perioden 22.2.2021-31.12.2021 Du inom det fria kulturlivet kan få rådgivning och ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har flera olika kulturstöd, subventioner och stipendier som du kan ansöka om. Det är framför allt verksamheter och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar Föreningsbidrag och kulturstöd. Örebro kommun ger stöd och bidrag till föreningslivet i Örebro. Det finns också olika kulturstöd att söka, till exempel för konstnärer, konsthantverkare och för ungdomar som vill genomföra kulturevenemang. För landsbygdsutveckling finns till exempel evenemangsbidrag, utvecklingsprojekt och startbidrag Stipendier och bidrag Sidan blev senast uppdaterad: 2020-12-22 Det finns många stipendier och bidrag att söka för kulturarbetare. På biblioteken och på internet finns sammanställningar av sökbara stipendier

Nytt omsättningsstöd på 39 miljarder i linje med Svenskt Näringslivs förslag. Regeringen och samarbetspartierna har beslutat om 39 miljarder i omsättningsstöd till företag under pandemin, uppger regeringen, C och L på en pressträff. Det är väldigt bra att regeringen nu sjösätter den krisåtgärd som vi föreslagit, säger vd. Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt föreningsbidrag och stöd från Trelleborgs kommun enligt gällande bidragsregler. Bidragsberättigade föreningar gör sin ansökan på webben. För föreningar som påverkas av coronaviruset Trelleborgs kommun rekommenderar respektive förening att följa mynd

Kulturbidrag och stipendium. Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med. Sök stöd. Vi vill utmana, inspirera och förändra! Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt, som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar 9.2.2021. Ålands kulturdelegation och landskapets litteraturnämnd vill uppmärksamma Ålands självstyrelses 100-årsjubileum genom att utlysa en skrivartävling. Du kan läsa mer om tävlingen samt dess riktlinjer... Läs mer om Åland skriver - Novelltävling 2021-2022 ›. Fler nyheter Varje år fördelar kulturnämnden i Helsingborg över tio miljoner kronor i stöd till det lokala kulturlivet. Syftet är att stimulera ett rikt och mångsidigt kulturutbud som ger helsingborgarna möjlighet att själva skapa, arrangera och ta del av kultur - i staden såväl som på landsbygden Stöd och bidrag. Borås stad stöder såväl privatpersoner som föreningar med olika sorters bidrag. Vill en förening ansöka om grundbidrag sker det före ett visst datum varje år. En snabb slant är till exempel ett bidrag som inte har ett så omfattande ansökningsförfarande. Kulturbidrag och stipendier

Telefon: 018-34 70 00. E-post: knivsta@knivsta.se. Kontaktcenter Knivsta. Lämna synpunkt. Gå till vår självservice. Felanmäl gatubelysning eller snöröjning. Stäng. Välkommen till Självservice! Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen om alla försäkringar och bidrag enligt socialförsäkringsbalken. som hanteras av Försäkringskassan eller Pensionsmyndighete Att vara kritisk mot kulturbidrag är inte att hata kultur, utan att tro på kulturens inneboende kraft och att den kan stå på egna ben. När kulturpolitiken kokas ner till att bara handla om bidrag, riskerar vi att missa de faktorerna som på riktigt skapar ett framgångsrikt kulturliv Varje år ger Region Västmanland bidrag till kulturprojekt i länet för att stödja nytänkande inom kulturområdet. Föreningar som vill genomföra en projektidé i Västmanland kan ansöka om bidrag. Deadline två gånger om året 1 mars och 1 september. Ansökningar tas emot löpande under året men behandlas efter deadline Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera. Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om bidrag till exempelvis föreningar, stiftelser, privata företag, statliga myndigheter eller internationella organisationer. Bidrag kan endast lämnas i det fall det finns ekonomiska medel avsatta för ändamålet

Undersidor till Stöd och bidrag. Stöd till pensionärsförening. Stöd till funktionshinderförening. Stöd till allmänna samlingslokaler. Stöd till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling Stöd- och bidragsfrågor E-post: forening@gotland.se Madeleine Nilsson Kulturföreningar Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62 E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se Sofia Nordström Fritid- och idrottsföreninga Samtliga bidrag. Linköpings kommun vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför varje år ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i era aktiviteter! Nedan listas samtliga bidrag som finns att söka i Linköpings kommun Aktuellt läge om coronaviruset i Region Blekinge. Egenprovtagning covid-19 i Blekinge. Webbsändningar av presskonferenser. Vaccination mot covid-19. Nyheter om coronaviruset från Region Blekinge. Information angående coronaviruset och näringslivet. Information om provtagning i Blekinge. på 1177.se Aktuellt om coronavirus. Senast uppdaterad: 2021-02-01. Karlshamns kommun följer noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till senaste nytt angående Corona

Region Örebro län stimulerar och uppmuntrar kulturaktörer i länet genom att ge stöd till kulturföreningar, projekt och utvecklingssatsningar. Syftet med stöd inom kulturområdet är att medverka till en utveckling av hela länets attraktionskraft för invånare, besökare och företag. Utgångspunkten för kulturstöden är de prioriteringar och mål som beskrivs i kulturplanen Stöd och bidrag inom kultur. Region Gävleborg fördelar bidrag och ger stöd till projekt inom film, hemslöjd, konst, litteratur, musik, dans, crossmedia, bibliotek och läsfrämjande som drivs i linje med den regionala kulturplanen. Kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris Många föreningar har vittnat om en minskning gällande antal aktiviteter på grund av Corona och har uttryckt oro gällande minskad intäkt inför 2021. Därför gäller följande: Aktivitetsbidrag (ej kulturföreningar): Nivån på aktivitetsbidraget förblir oförändrat 2021 för att föreningar ska kunna budgetera med en säker intäkt oavsett om deltagandet minskar Ett vanligt begrepp för dig som är aktiv inom kulturell verksamhet är Fritt utövande kulturarbetare. Som fritt utövande kulturarbetare redovisar du dina inkomster som inkomst av näringsverksamhet. Samma regler gäller för dig som för andra företagare, men det finns vissa specialregler för dig som arbetar med kultur

Den 27 januari tog kultur- och fritidsnämnden därför beslut om ett undantag från bidragsreglerna som ska gälla under 2021. Läs mer om vilka bidrag som påverkas. Stöd och/eller bidrag kan ges till kulturaktiviteter, projekt, arrangemang och verksamheter som är offentliga, vänder sig till allmänheten och äger rum i Varbergs kommun Föreningsbidrag för föreningar inom Kultur & Fritid. Nu öppnar ansökningsperioden för två föreningsbidrag, samtidigt startar Kultur & Fritid upp ett nytt boknings- och bidragsystem, e-serve. För att ni som förening ska kunna söka bidrag behöver ni skapa konto i e-serve, detta görs i två steg. Först måste du skapa ett konto som. Kulturbidrag från Västra Götalandsregionen. För första gången har föreningen erhållit ett kulturbidrag från Västra Götalandsregionen som ger oss möjlighet att låta föreningens medlemmar uppleva i olika kulturverksamheter i Göteborg under vinterhalvåret. Det kommer att omfatta studiebesök, workshops och deltagande i teater. Under 2020 möjliggjorde Kulturförvaltningen en del stöd till kulturlivet genom att omfördela medel i budgeten. Detta gjordes utifrån behov som framkom i en enkät till kulturlivet. Med bland annat uppdrag till kulturaktörer (främst under sommaren när smittspridningen var lägre) och utbildningar har vi kunnat stärka kulturlivet

Våra bidrag - Kulturråde

 1. Föreningsbidrag, stöd och stipendier. Österåkers kommun stöttar ideella föreningar genom bidrag, stöd och stipendier. På den här sidan hittar du information om de olika ekonomiska stöd som finns och hur din förening gör för att ansöka
 2. Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000 medarbetare som arbetar för att du som bor och verkar här ska må så bra som möjligt, ha goda möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kulturaktiviteter, kollektivtrafik och infrastruktur
 3. Corona och Covid-19; 2021-06-02 Fira studenten enligt rekommendationerna Smittspridningen av covid-19 i Västernorrland är fortsatt hög. Rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge gäller fortfarande och.
 4. Paola Ciliberto Enhetschef kultur Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45 E-post: paola.ciliberto@gotland.se Madeleine Nilsson Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 6

På grund av Corona har regeringen beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige. Detta har inneburit flertalet kulturevenemang som arrangerats av föreningar och som sökt kulturbidrag inte har kunnat genomföras sedan våren 2020 Kultur och hälsa i vård och omsorg. Kulturen kan lyfta det friska i människan och ge en mental paus från sjukdom och lidande. Region Stockholm driver forskningsprojekt om kulturens påverkan på hälsan och stödjer kulturaktörer som verkar i vårdmiljö

Bibliotek - Borås Stad

Sök bidrag - Kulturråde

 1. Information om... Med anledning av spridningen av covid-19/coronaviruset i samhället har tillsynsavdelningarna inom miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll, brandskydd samt serverings- och tobakstillstånd vidtagit åtgärder. Bland annat görs följande: Vi arbetar med att begränsa den planerade tillsynen ute på verksamheter och.
 2. Kultur. Inom kulturområdet finns följande olika bidragsformer: Kulturbidrag till föreningar och enskilda. Verksamhetsbidrag. Barn- och ungdomskultur. Samlingslokaler. Konstverksamhet. Studieverksamhet. Organisation för funktionsnedsättning
 3. Kulturen i Värmland 2011. Utbildningsmöjligheter i Värmland 2011. 23 949 jobb lediga i Värmland om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Värmlands befolkning och näringsliv år 2030 samt flyttströmmar till och från Värmland. Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2010
 4. Vi tror på att samtala om det som är svårt. Och vi vet att film hjälper oss att både förklara, ge perspektiv och referenspunkter. Filmen Tito och fåglarna handlar om en epidemi som härjar och hotar hela mänskligheten. Filmen är en stark, klok samtids-saga kring många dagsaktuella ämnen - och med ett lyckligt slut

Tips på andra bidrag Förutom de kommunala bidragen som söks via Föreningsbyrån finns det andra bidrag eller fonder att söka ur till din förening Information gällande coronavirus (covid-19) Höörs kommun följer utvecklingen av coronapandemin mycket noga och följer Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Beredskapsläget i kommunen är höjt och kommunen vidtar åtgärder där det bedöms nödvändigt Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används På grund av coronaviruset är det besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin. Det är också restriktioner för medföljande till våra mottagningar och folktandvårdskliniker. Information om besöksförbud och restriktioner för medföljande finns på 1177.se/Blekinge sala.se/corona. Årsredovisningen i populärversion. Här kan du läsa en kortare och sammanfattande version av Sala kommuns årsredovisning. 2021-års Lasse O'Månsson stipendiater. För elfte året i rad utser kultur-och fritidsnämnden stipendiater i Salasonen Lasse O'Månssons anda

Information och stöd kring coronakrisen - Tillväxtverke

Stöd vid minskad omsättning - verksamt

Se alla bidrag som kan rädda ditt företa

Riksantikvarieämbetet förfogar över och fördelar huvuddelen av anslaget till länsstyrelserna som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årligen fördelas cirka 270 miljoner kronor till kulturmiljövårdande insatser runt om i landet. Bidraget regleras genom förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla. Det går även att stödja genom att ge kulturbidrag som mottages genom min SWISH 070-638 99 55 Skriv i meddelanderaden KULTURSTÖD. Vill man inte ge bort ett stöd (ja, vi bor ju i Sverige) så kan man köpa en tavla av mig som stöd kika in på min shop. Jag tillhör den grupp som inte har några statliga bidrag eller stöd

Stöd till kulturverksamhet - Uppsala kommu

Socialtjänst och försörjningsstöd. Inom Individ- och familjeomsorgen i Göteborgs Stad finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. Göteborgs Stad följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 och förstärker insatserna vid behov Syftet med Överkalix kommuns kulturbidrag är att stötta kulturella aktiviteter i Överkalix kommun som kommer Överkalix medborgare till gagn. Läs mer! 21 januari 2021 Fler smittade i äldreomsorgen. Särskilt nu under corona-pandemin Konstnärsnämnden fördelar ett brett spektrum av stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, musik, teater, dans och film. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med din konstnärliga verksamhet här. Under 2019 beslutade Konstnärsnämnden om stipendier.

Svenska kyrkans kulturstipendier. Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form. Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Stipendierna är ett sätt att uppmuntra. Lägesbild för Karlshamns kommun den 20 maj. Smittspridningen i Karlshamn har minskat rejält de senaste veckorna, och endast ett fåtal av kommunens anställda är i nuläget smittade av covid-19 Kulturnämnden beviljar årligen bidrag och stipendier för Åbobornas konstverksamhet. Fokus ligger på att stöda yrkeskonstnärer.Aboensiska förening, arbetsgrupper och konstnärer beviljas bidrag och stipendier för att skapa konstnärligt innehåll. Bidragen och stipendierna är prövningsbaserade. Ansökningstiden äger rum årligen i oktober KONTAKTCENTER. Telefon till vår kommunvägledning: 0371-810 00, öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16. Ställ en fråga. Lämna en synpunkt. Gör en felanmälan. Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling) Mer kontaktinformation. Sidan uppdaterades senast: 2021-05-19

Information till företag till följd av coronaviruset

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under regeringen som främjar konstnärlig utveckling och förnyelse. Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga. Föreningsbidrag och stöd. Ideella föreningar har möjlighet att söka olika typer av bidrag i Lidingö stad. Det finns startbidrag, aktivitetsbidrag, projektbidrag med mera. För att din förening ska kunna få bidrag behöver den uppfylla vissa villkor, de framgår under respektive bidrag. Ni måste också registrera föreningen i Lidingö.

FAQ med anledning av corona Kulturförvaltninge

Region Halland arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och främja en hållbar utveckling i regionen. Vår vision är att göra Halland till den bästa livsplatsen Kommunens stödpaket till Luleås föreningsliv. Redan beviljade kulturbidrag ska inte återkrävas och det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar ska inte minskas. Det är det krispaket till föreningslivet som Luleå kommun presenterar idag. Coronaviruset påverkar föreningslivet ekonomiskt i form av förlorade intäkter, minskade. Samiska arkiv bör förvaltas av Sametinget. Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur och ska verka för en levande samisk kultur. Men varken Sametinget eller någon annan statlig myndighet i Sverige har ännu ett samlat utpekat ansvar för insamling, bevarande och bearbetning av arkivmaterial med koppling till samerna. Statens konstråd producerar och verkar för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer- vårt arbete finns representerat i hela landet Coronavirus - Covid 19. Uppdaterades: 2021-06-02 Tillsammans med berörda myndigheter följer Nybro kommun utvecklingen av coronaviruset. Här hittar du länkar med aktuell information från myndigheterna, samt de lokala åtgärder som Nybro kommun har tagit med anledning av pandemin

Covid-19:s påverkan på kultur- och föreningsliv - Västra

Företags- och föreningsservice. Stockholms stad ger företag, föreningar och kulturaktörer stöd och service. Här finns nyheter, information och tjänster för dig som vill starta eller utveckla en verksamhet. Insatser för näringslivet - Växla upp Stockholm. 28 maj 2021 Stor osäkerhet i ekonomisk prognos. Region Kalmar län beräknas göra ett resultat på 208 miljoner kronor för 2021, vilket är i nivå med budget. Det visar årets första ekonomiska helårsprognos. Pressmeddelande 2021-05-12 §43 Ansökan om kulturbidrag 2021 - Norra Vätterns Bild och Formkonstnärer §44 Fritidsbanken - Information §45 Uppdrag angående regler för fördelning av extrapengar till föreningar pga Corona §46 Miljöpris 2021 §47 Kulturpris 2021 §48 Kulturstipendium 2021 §49 Idrottspris 2021 §50 Anmälan av delegationsbeslu Nybro kommun kan inte svara på enskilda personers frågor om vaccination mot covid-19. Information om vaccinering mot covid-19 hittar du på 1177 Vårdguiden. Där finns också preliminär tidsplan för de olika faserna i Kalmar län. Vanliga frågor och svar om vaccin mot covid-19 samlat på krisinformation.se. Samlad information om.

Region Stockholms kulturstöd - Region Stockhol

Bidrag för medlemmar 3-25 år: 25kr/medlem. Bidrag för medlemmar 20 år och äldre: 12,50 kr/medlem. Medlem 1-50 ger halvt belopp/medlem. 12,50 kr. Medlem 51- ger ¼ belopp/medlem. 6,25 kr. Grundbeloppet beräknas på antalet betalande medlemmar föregående verksamhetsår. Aktivitetsbidrag Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag. Statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier 2018/19

Kultur - Västra Götalandsregione

Med evenemangsbidrag kan kultur- och fritidsnämnden stödja flera olika intressenter som föreningar, företag, organisationer eller privatpersoner som vill arrangera ett evenemang. Evenemanget kan vara kopplat till kultur, idrott eller annat som bedöms gagna Karlsborgs kommun. Vid marknadsförening av evenemanget ska kommunens logotyp finns med Kulturbidrag Ansökningstid 1.3-31.3.2021 kl. 15.00. Kulturverksamhet understöds med projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Understöden är avsedda för föreningar, grupper, privatpersoner, yrkeskonstnärer, hantverkare, orkestrar, körer samt museer som är verksamma i Borgå Sök föreningar i vårt föreningsregister. Bibliotekskatalogen på Bibliotek Mellansjö. Blanketter. Aktivitetsbidrag. Blankett - Ansökan aktivitetsbidrag. Blankett - Närvarokort aktivitetsbidrag. Coronabidrag. Blankett - Ansökan coronabidrag. Evenemangsbidrag Det är Region Uppsala som sköter vaccinationen mot covid-19 i Knivsta och hela Uppsala län. Vaccinerna levereras löpande och i flera omgångar till regionen. Tillgången till vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccinationen till dig som bor här. Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla

I utbudskatalogen kan du boka föreställningar & kulturupplevelser till alla skolor i Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö. Kontroller och avdrag för jordbrukarstöd. För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren Mörbylångaleden är en drygt 83 km lång vandringsled som går genom unika natur- och kulturmiljöer mellan Träffpunkt Öland vid brofästet i Färjestaden och Ottenby vandrarhem i Näsby. Vandringsleden är uppdelad i fem etapper och är markerad med röda träpilar. Utmed leden finns rastställen med vindskydd, toaletter av enklare. Understöd för främjande av hållbar resursanvändning i näringslivet. ne Kulturarbetare i Coronakris. 4,642 likes · 656 talking about this. Många kulturarbetares ekonomiska situation är akut sårbar i sviterna av Covid 19. Här kan vi slå våra kloka huvuden ihop och hitta..

 • WINK News anchor leaves.
 • Luckyfish vip.
 • Booli slutpriser Uppsala.
 • Sell NFT art.
 • Free trading systems and indicators.
 • Ashnikko Hoodie.
 • Bitcoin ATM machine daily limit.
 • Gezamenlijke spaarrekening Fortis.
 • Télécharger Paxful.
 • Märket 2020 Unionen.
 • Näsängen Österåker.
 • Vargjakt Gävleborg.
 • Intel vs AMD aktie.
 • Montera reningsverk badtunna.
 • SAS booking.
 • Nethereum.
 • Regnbågens fiender.
 • Neom city 2020.
 • Hyra stuga Östersund.
 • Huobi vs Binance.
 • Install ttf font Windows 10.
 • Råttgift Block.
 • Militära myndigheter.
 • Chartmuster Flagge.
 • Nordea Nya Tillväxtmarknader.
 • 45 km scooter regels.
 • PM aktier betyder.
 • Meilleur broker débutant.
 • Deutsche Bank Annual Report.
 • SushiSwap vs PancakeSwap.
 • Xkcd relevant.
 • Aktien Check24.
 • De mäktiga fem Wikipedia.
 • Avalanche Swap.
 • Blox crypto review.
 • Alpha network crypto.
 • Misbruik now regeling melden.
 • Hardware of software wallet.
 • Osrs pets.
 • ICON nieuws.
 • Event detection Python.